SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo

SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)

SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)
Model : PSP

MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)

MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)
Model : VS40

SÀNG TẠP CHẤT (07-19)

SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
Model : PCS-60

MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)

MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)
Model : RS

SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)

SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)
Model : SF - LS

Sàng tạp chất

Sàng tạp chất
Model : PCS

Sàng tạp chất CSN

Sàng tạp chất CSN
Model : CSN

Máy bóc vỏ lúa

Máy bóc vỏ lúa
Model : RH

Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê

Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê
Model : RH30M & HS1400

Sàng Phân Ly Lúa Đôi

Sàng Phân Ly Lúa Đôi
Model : PSP

Sàng Rung Hút Rớt

Sàng Rung Hút Rớt
Model : HR 1600

Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)

Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)
Model : PSP