SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo

Sàng tạp chất

Sàng tạp chất
Model : PCS

Sàng tạp chất CSN

Sàng tạp chất CSN
Model : CSN

Máy bóc vỏ lúa

Máy bóc vỏ lúa
Model : RH

Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê

Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê
Model : RH30M & HS1400

Sàng Phân Ly Lúa Đôi

Sàng Phân Ly Lúa Đôi
Model : PSP

Sàng Rung Hút Rớt

Sàng Rung Hút Rớt
Model : HR 1600

Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)

Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)
Model : PSP

Sàng Tách Đá Sạn

Sàng Tách Đá Sạn
Model : DS

MÁY XÁT TRẮNG GẠO

MÁY XÁT TRẮNG GẠO
Model : XTS40

MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80

MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80
Model : XTS80

Máy Xát Trắng Gạo VS

Máy Xát Trắng Gạo VS
Model : VS

Máy Lau Bóng Gạo

Máy Lau Bóng Gạo
Model : RS