SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / Máy bóc vỏ lúa

Máy bóc vỏ lúa
Model : RH

Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa

Model

RH25M

RH30M

Capacity

2.5 – 4 T/h

3 – 6 T/h

Main motor

7.5 kw

11 kw

Roller dimention

10 inches x 10 inches

12 inches x 12 inches

Required pressure

5 – 6 kg/cm2

5 – 6 kg/cm2

Length (L)

1040

1240

Wide (W)

630

755

High (H)

1170

1290

Đặc điểm:

-Nạp lúa bằng máng rung từ.

-Hệ thống khí nén tự động.

-Độ ổn định cao.

-Tỷ lệ bóc vỏ đến 95%


Sản phẩm khác

 • MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)

  MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)
  Model : RS

 • MÁY BÓC VỎ LÚA  VH

  MÁY BÓC VỎ LÚA VH
  Model : RH25VH

 • MÁY BÓC VỎ LÚA RH

  MÁY BÓC VỎ LÚA RH
  Model : RH

 • SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)

  SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)
  Model : PSP

 • Sàng Đảo & Trống Chọn

  Sàng Đảo & Trống Chọn
  Model : SF & LS

 • SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)

  SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)
  Model : SF - LS

 • SÁNG ĐÁ

  SÁNG ĐÁ
  Model : DS30

 • Sàng Rung Hút Rớt

  Sàng Rung Hút Rớt
  Model : HR 1600

 • Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)

  Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)
  Model : PSP

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80
  Model : XTS80

 • Sàng Tách Đá Sạn

  Sàng Tách Đá Sạn
  Model : DS

 • Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

  Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

 • MÁY XÁT TRẮNG XTS

  MÁY XÁT TRẮNG XTS
  Model : XTS

 • MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)

  MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)
  Model : RH & HS

 • Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê

  Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê
  Model : RH30M & HS1400

 • Máy tách đá nhiễm từ

  Máy tách đá nhiễm từ
  Model : TNT15

 • Sàng phân ly gạo

  Sàng phân ly gạo
  Model : PSR

 • Sàng tạp chất CSN

  Sàng tạp chất CSN
  Model : CSN

 • SÀNG TẠP CHẤT (07-19)

  SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
  Model : PCS-60

 • Máy Lau Bóng Gạo

  Máy Lau Bóng Gạo
  Model : RS

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)
  Model : VS40

 • Máy Xát Trắng Gạo VS

  Máy Xát Trắng Gạo VS
  Model : VS

 • Sàng Phân Ly Lúa Đôi

  Sàng Phân Ly Lúa Đôi
  Model : PSP

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO
  Model : XTS40

 • THÙNG RÊ

  THÙNG RÊ
  Model : HS-1600

 • Sàng tạp chất

  Sàng tạp chất
  Model : PCS