SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / Máy tách đá nhiễm từ

Máy tách đá nhiễm từ
Model : TNT15

Máy tách đá nhiễm từ
Máy tách đá nhiễm từ
Máy tách đá nhiễm từ
Máy tách đá nhiễm từ

Sản phẩm khác

 • Sàng Tách Đá Sạn

  Sàng Tách Đá Sạn
  Model : DS

 • Sàng tạp chất CSN

  Sàng tạp chất CSN
  Model : CSN

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO
  Model : XTS40

 • Sàng Đảo & Trống Chọn

  Sàng Đảo & Trống Chọn
  Model : SF & LS

 • Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê

  Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê
  Model : RH30M & HS1400

 • THÙNG RÊ

  THÙNG RÊ
  Model : HS-1600

 • Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)

  Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)
  Model : PSP

 • SÁNG ĐÁ

  SÁNG ĐÁ
  Model : DS30

 • Sàng phân ly gạo

  Sàng phân ly gạo
  Model : PSR

 • Sàng Phân Ly Lúa Đôi

  Sàng Phân Ly Lúa Đôi
  Model : PSP

 • Sàng Rung Hút Rớt

  Sàng Rung Hút Rớt
  Model : HR 1600

 • Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

  Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

 • Máy bóc vỏ lúa

  Máy bóc vỏ lúa
  Model : RH

 • Máy Xát Trắng Gạo VS

  Máy Xát Trắng Gạo VS
  Model : VS

 • Máy Lau Bóng Gạo

  Máy Lau Bóng Gạo
  Model : RS

 • Sàng tạp chất

  Sàng tạp chất
  Model : PCS

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80
  Model : XTS80