SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / Sàng tạp chất CSN

Sàng tạp chất CSN
Model : CSN

Sàng tạp chất CSN
Sàng tạp chất CSN
Sàng tạp chất CSN

Kiểu

Kích thước (mm)

Năng suất lúa

T/h

Gạo (Lúa x 1.25)

Động cơ

(KW)

PCS

Dài

L

Rộng

W

Cao

H

PCS40

1600

1680

3100

3÷4

1.1 +1.1

PCS 60

1800

1826

3280

5÷6

1.5 +1.5

PCS100

1900

2026

3286

10÷12

1.5 +1.5

Kiểu

Kích thước (mm)

Năng suất lúa

T/h

Gạo (Lúa x 1.25)

Động cơ

(KW)

CRS

Dài

L

Rộng

W

Cao

H

CRS 40

1600

1680

2600

3÷4

1.1

CRS 60

1800

1826

2600

5÷6

1.5

CRS 100

1900

2026

2773

10÷12

1.5ĐẶC ĐIỂM:

- Dùng để làm sạch lúa và gạo

- Loại bỏ các tạp chất như: rơm rạ, sợi, bụi, kim loại nhiễm từ, hạt lớn hơn 06mm, hạt nhỏ nặng.

- Điều chỉnh năng suất bằng van quay và biến tần.

- Hạt liệu được rải đều trên bề mặt sàng.

Sản phẩm khác

 • Máy Xát Trắng Gạo VS

  Máy Xát Trắng Gạo VS
  Model : VS

 • SÁNG ĐÁ

  SÁNG ĐÁ
  Model : DS30

 • Sàng tạp chất

  Sàng tạp chất
  Model : PCS

 • SÀNG TẠP CHẤT (07-19)

  SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
  Model : PCS-60

 • MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)

  MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)
  Model : RH & HS

 • SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)

  SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)
  Model : SF - LS

 • MÁY XÁT TRẮNG XTS

  MÁY XÁT TRẮNG XTS
  Model : XTS

 • Sàng Rung Hút Rớt

  Sàng Rung Hút Rớt
  Model : HR 1600

 • Máy tách đá nhiễm từ

  Máy tách đá nhiễm từ
  Model : TNT15

 • MÁY BÓC VỎ LÚA RH

  MÁY BÓC VỎ LÚA RH
  Model : RH

 • SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)

  SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)
  Model : PSP

 • Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)

  Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)
  Model : PSP

 • Máy Lau Bóng Gạo

  Máy Lau Bóng Gạo
  Model : RS

 • THÙNG RÊ

  THÙNG RÊ
  Model : HS-1600

 • Sàng phân ly gạo

  Sàng phân ly gạo
  Model : PSR

 • Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê

  Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê
  Model : RH30M & HS1400

 • MÁY BÓC VỎ LÚA  VH

  MÁY BÓC VỎ LÚA VH
  Model : RH25VH

 • Sàng Phân Ly Lúa Đôi

  Sàng Phân Ly Lúa Đôi
  Model : PSP

 • MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)

  MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)
  Model : RS

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)
  Model : VS40

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80
  Model : XTS80

 • MÁY XÁT TRẮNG GẠO

  MÁY XÁT TRẮNG GẠO
  Model : XTS40

 • Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

  Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

 • Sàng Đảo & Trống Chọn

  Sàng Đảo & Trống Chọn
  Model : SF & LS

 • Máy bóc vỏ lúa

  Máy bóc vỏ lúa
  Model : RH

 • Sàng Tách Đá Sạn

  Sàng Tách Đá Sạn
  Model : DS