SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền tiêu

Trống Vắt

Trống Vắt
Model : WS20

Hệ Thống Rửa

Hệ Thống Rửa
Model : SC-01

Hệ Thống Phân Loại Bằng Xoắn Ốc

Hệ Thống Phân Loại Bằng Xoắn Ốc

Sàng Đảo Phân Loại

Sàng Đảo Phân Loại
Model : SF40

Sàng Tạp Chất

Sàng Tạp Chất
Model : CS30A / 60A