SINCO / Tin Tức & Sự kiện

Sàng tạp chất CSN

Sàng tạp chất CSN

Model :CSN

Kiểu

Kích thước (mm)

Năng suất lúa

T/h

Gạo (Lúa x 1.25)

Động cơ

(KW)

PCS

Dài

L

Rộng

W

Cao

H

PCS40

1600

1680

3100

3÷4

1.1 +1.1

PCS 60

1800

1826

3280

5÷6

1.5 +1.5

PCS100

1900

2026

3286

10÷12

1.5 +1.5

Kiểu

Kích thước (mm)

Năng suất lúa

T/h

Gạo (Lúa x 1.25)

Động cơ

(KW)

CRS

Dài

L

Rộng

W

Cao

H

CRS 40

1600

1680

2600

3÷4

1.1

CRS 60

1800

1826

2600

5÷6

1.5

CRS 100

1900

2026

2773

10÷12

1.5 

ĐẶC ĐIỂM:

- Dùng để làm sạch lúa và gạo

- Loại bỏ các tạp chất như: rơm rạ, sợi, bụi, kim loại nhiễm từ, hạt lớn hơn 06mm, hạt nhỏ nặng.

- Điều chỉnh năng suất bằng van quay và biến tần.

- Hạt liệu được rải đều trên bề mặt sàng.