SINCO / Tin Tức & Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018

Kính gửi: Qúy khách hàng SINCO

To Whom It May Concern SINCO

Kính thưa Qúy vị

Dear Sirs / Madams,

 

Lời đầu tiên C.Ty SINCO rất cám ơn sự tín nhiệm của quý Khách cho SP-DV chúng tôi!

First, SINCO thank you so much for your kind nice intersted in our products service!

 

Chúng tôi trân trọng báo quý Khách SINCO về việc không làm việc kể từ ngày 12/02~ 20/02/2018

Lý do: Nghĩ Tết Nguyên Đán 2018

We are pleased inform value customers SINCO about non working from 12 February to 20 February 2018 with reason:

v HAPPY LUNAR NEW YEAR 2018

Chúng tôi sẽ trở lại làm việc bình thường vào ngày thứ Tư, ngày 21/02/2018

We will be resume working normally on Wednesday, 21st February 2018

 

Trân trọng báo Quý khách được biết và rất mong nhận được sự tiếp tục ủng hộ toàn diện cúa khách hàng. Nhân dịp năm mới 2018, kính chúc Quý khách và đối tác SINCO:

"Năm mới sức khỏe và phồn thịnh!”

Pleased notice to customers know and very looking forward to received your continues warming support to SINCO. In lunar new year 2018, pleased wish to valued customers and partners of SINCO: "HEALTHY AND PROSPEROUSLY!”

 

Với tất cả sự trân trọng

With warmest regards,

 

 

 

 

 

ONG QUANG NHIEU

DIRECTOR

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018