SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân
Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân
Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân
Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân
Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân
Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

VÍT TẢI
Kiểu: SC

Kiểu

SC125

SC160

SC180

SC250

Năng suất (T/h)

Lúa

2÷3

5÷6

7÷8

16÷18

Gạo

#4

#8

#12

#20

 Đường kính cánh vịt (mm)

125

160

180

250

 Bước cánh vịt S (mm)

1

150

150

150

 Động cơ giảm tốc

GT 1/5 - 0.75KW

GT 1/15 - 0.75KW

GT 1/15 – 1.5KW

GT 1/15 – 2.2KW

 

BĂNG TẢI RÙA
Kiểu: BCD

Kiểu

Kích thước (mm)

Năng suất

T/hr

Động cơ

(KW)

Dài

L

Rộng

W

Cao

H

BCD

-

850

998

10÷12

2.2(1/10) + 0.37(1/50)

 

BĂNG TẢI
Kiểu: BC

Kiểu

Kích thước (mm)

Năng suất

T/hr

Động cơ

(KW)

BC

Dài

L

Rộng

W

Cao

H

BC350xL

-

630

545

10÷15

0.75÷1.5

BC500xL

 

850

545

20÷30

1.5

 

BỒ ĐÀI

Kích thước (mm)

Năng suất

T/hr

Động cơ

(KW)

Rộng

(W)

Dài

(L)

Cao

H

Lúa

Gạo

400

630

-

25÷30

40÷45

4

330

700

-

18÷20

25÷30

3

270

700

-

14÷16

18÷20

3

250

580

-

7÷8

10÷12

2.2

250

500

-

5÷6

8÷10

2.2

200

550

-

3÷4

5÷6

1.5

200

440

-

3÷4

5÷6

1.5

180

350

-

1÷1.5

2

0.75