SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo

SÀNG TẠP CHẤT (07-19)

SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
Model : PCS-60

Sàng tạp chất CSN

Sàng tạp chất CSN
Model : CSN

Sàng tạp chất

Sàng tạp chất
Model : PCS

Máy bóc vỏ lúa

Máy bóc vỏ lúa
Model : RH

MÁY BÓC VỎ LÚA   VH

MÁY BÓC VỎ LÚA VH
Model : RH25VH

MÁY BÓC VỎ LÚA  RH

MÁY BÓC VỎ LÚA RH
Model : RH

Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê

Máy Bóc Vỏ Lúa và thùng rê
Model : RH30M & HS1400

MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)

MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)
Model : RH & HS

Sàng Rung Hút Rớt

Sàng Rung Hút Rớt
Model : HR 1600

SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)

SÀNG PHÂN LY LÚA ĐÔI (07-2019)
Model : PSP

Sàng Phân Ly Lúa Đôi

Sàng Phân Ly Lúa Đôi
Model : PSP

Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)

Sàng Phân Ly Lúa 5-6T/h (12 Lớp)
Model : PSP

Sàng Tách Đá Sạn

Sàng Tách Đá Sạn
Model : DS

SÁNG ĐÁ

SÁNG ĐÁ
Model : DS30

MÁY XÁT TRẮNG XTS

MÁY XÁT TRẮNG XTS
Model : XTS

MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)

MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)
Model : VS40

MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80

MÁY XÁT TRẮNG GẠO XTS80
Model : XTS80

Máy Xát Trắng Gạo VS

Máy Xát Trắng Gạo VS
Model : VS

MÁY XÁT TRẮNG GẠO

MÁY XÁT TRẮNG GẠO
Model : XTS40

Máy Lau Bóng Gạo

Máy Lau Bóng Gạo
Model : RS

MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)

MÁY LAU BÓNG GẠO (07-19)
Model : RS

Sàng phân ly gạo

Sàng phân ly gạo
Model : PSR

Sàng Đảo  & Trống Chọn

Sàng Đảo & Trống Chọn
Model : SF & LS

SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)

SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)
Model : SF - LS

Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

Băng tải - Vít tải - Bồ đài - Hệ thống cân

THÙNG RÊ

THÙNG RÊ
Model : HS-1600

Máy tách đá nhiễm từ

Máy tách đá nhiễm từ
Model : TNT15

Test

Test