SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)

MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)
Model : RH & HS

MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)
MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)
MÁY BÓC VỎ LÚA &THÙNG RÊ (RH & HS)