SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / Máy bóc vỏ lúa

Máy bóc vỏ lúa
Model : RH

Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa
Máy bóc vỏ lúa

Model

RH25M

RH30M

Capacity

2.5 – 4 T/h

3 – 6 T/h

Main motor

7.5 kw

11 kw

Roller dimention

10 inches x 10 inches

12 inches x 12 inches

Required pressure

5 – 6 kg/cm2

5 – 6 kg/cm2

Length (L)

1040

1240

Wide (W)

630

755

High (H)

1170

1290

Đặc điểm:

-Nạp lúa bằng máng rung từ.

-Hệ thống khí nén tự động.

-Độ ổn định cao.

-Tỷ lệ bóc vỏ đến 95%