SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)

MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)
Model : VS40

MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)
MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)
MÁY XÁT TRẮNG GẠO (07-19)