SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)

SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)
Model : SF - LS

SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)
SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)
SÀNG ĐẢO - TRỐNG CHỌN (07-19)