SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / Sàng Đảo & Trống Chọn

Sàng Đảo & Trống Chọn
Model : SF & LS

Sàng Đảo  & Trống Chọn
Sàng Đảo  & Trống Chọn
Sàng Đảo  & Trống Chọn
Sàng Đảo  & Trống Chọn

Kiểu

Kích thước (mm)

Số hộp lưới

quantity

Đường kính ống

(mm)

Năng suất

T/h

Động cơ

(KW)

SF & LS

Dài

L

Rộng

W

Cao

H

SF40 & LS20

3000

3010

3880

03

2XÆ500,L=2235

3÷4

1.1 + 0.75 + Control Inverter

SF100 & LS40

3300

2800

4400

04

2XÆ600,L=2500

6÷8

2.2 + 1.5 + Control Inverter

SF120 & LS60

3450

3350

4850

04

2XÆ900,L=2600

10÷12

2.2 + 3.7 + Control Inverter

 

Chức năng:

-Dùng để phân loại gạo và tấm (gạo nguyên, gạo 3/4, tấm ½,tấm 1/4, tấm nhỏ)..

-Có thể hoà trộn để cho ra gạo từ 5% đến 25%..

Đặc điểm:

-Thiết bị có kết cấu ổn định, dễ sử dụng.

-Tách triệt để tấm ra khỏi gạo.