SINCO / Sản phẩm chính / Dây chuyền chế biến gạo / SÀNG TẠP CHẤT (07-19)

SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
Model : PCS-60

SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
SÀNG TẠP CHẤT (07-19)
SÀNG TẠP CHẤT (07-19)